Khung bảo vệ cửa sổ KSSB-0006 phù hợp với mọi công trình

Loại: Khung sắt bảo vệ cửa sổ

Kiểu dáng: Đơn giản, nhẹ nhàng.

Mã sản phẩm: KSSB-0006